Specyfika segmentów w projektach tłumaczeniowych

Programy typu CAT posiadają szereg zalet przyczyniających się do tego, że ich popularność nie spada. Jedna z najważniejszych jest przy tym związana z możliwością dzielenia tekstu na segmenty, co sprawia, że skupienie się nad jednym fragmentem tekstu staje się znacznie łatwiejsze.

Segmenty mają i ten plus, że można dzięki nich korzystać z pamięci tłumaczeniowych, które dla wielu osób są najlepszym, co programy CAT mają do zaoferowania. Oczywiście, sama obecność segmentów nie wystarczy, aby dobrze z nich korzystać. Konieczne jest zatem postawienie sobie pytania o to, jak je dzielić prawidłowo, a więc tak, aby praca nad tłumaczeniem zajmowała możliwie jak najmniej czasu.

W pierwszej kolejności należy więc dołożyć starań, aby segmenty były możliwie jak najkrótsze. Owszem, większe sekwencje tekstu mogą wydawać się bardziej naturalne, nie da się jednak ukryć, że ich tłumaczenie potrafi zabrać nam naprawdę wiele czasu. Oczywiście, często takie podejście należy na programie wymusić, ten bowiem często widząc przypis na końcu zdania traktuje go jako odnośnik do kolejnego. Taki błąd zwykle nie pozostaje bez konsekwencji. Najpoważniejszą wydaje się to, że nie można już liczyć na wykorzystanie pamięci tłumaczeniowej w przyszłości, a tym samym tracimy jedną z najlepszych funkcjonalności naszego programu. Podobne kłopoty mogą mieć miejsce także w przypadku niektórych plików PDF, przed przystąpieniem do przekładu warto więc zastanowić się nad ich edytowaniem. Pierwszym rozwiązaniem problemu jest, oczywiście, dokonanie korekty na poziomie ogólnej segmentacji.

Korekta i redakcja tekstu

Jak dzielić segmenty ręcznie?

Niestety, doświadczenie podpowiada nam, że bardzo często jedynym rozwiązaniem, które przynosi oczekiwane rezultaty jest pozbycie się jej ręcznie. Innym wartościowym rozwiązaniem jest polecane już poprawienie błędu z poziomu pliku źródłowego. Problem często pojawia się dlatego, że program nie wie, w jaki sposób ma reagować na nawiasy kwadratowe. W takim wypadku pomocne okazuje się skorzystanie z opcji wyszukiwania, a następnie zmienienie w edytorze tekstu formy zapisu choćby poprzez wstawienie po nawiasie dodatkowego znaku.

Taki znak przyczynia się do podzielenia segmentu, a tym samym nasz tekst staje się łatwiejszy do opanowania. Oczywiście, już po przetłumaczeniu tekstu konieczne jest wykonanie podobnej operacji, na szczęście jednak rzadko wiąże się to z koniecznością ręcznej edycji. Prawidłowy podział tekstu może nastąpić już w samej aplikacji CAT, wymaga to jednak bardziej starannego zapoznania się z jej działaniem. Zajmie to czas, może jednak procentować w przyszłości.