Tajne dokumenty – tłumaczenie

Istnieją takie dokumenty, które są ściśle tajne, więc powstają specjalne umowy o zachowaniu poufności. Są to zwykle jakieś protokoły sądowe czy dokumenty państwowe. Do takich dokumentów ma dostęp niewielu i są ukryte w firmowych archiwach. A co wtedy, gdy ktoś potrzebuje tłumaczenia takich tekstów?

Przykład: firma łączy się z inną firmą z zagranicznym kapitałem. Dokumenty potrzebne do fuzji są ukryte w specjalnych tajnych teczkach. Są one potrzebne, aby współpraca była długofalowa i dobra.

Utajnienie dokumentów dobrze świadczy o firmie, współpracownicy mają gwarancję przejrzystości i profesjonalizmu. Pomaga to wzbudzać zaufanie w pracownikach i klientach.

Takie dokumenty zawierają bardzo dużo istotnych informacji,: finansowe, opisy patentowe, recepty farmaceutyczne, których nie należy ujawniać.

Poufność w tłumaczeniach tajnych dokumentów

Tłumaczenie istotnych i poufnych dokumentów firmowych musi być zlecone pr0ofesjonalistom. Będą oni przestrzegać wszystkich zasad, przez co dokumenty będą bezpieczne.

Przed zleceniem warto sprawdzić, jakie są zasady postępowania w takich przypadkach. Kierownik jest w stanie zagwarantować dobranie odpowiednich pracowników.

Często jest tak, ze przed przesłaniem dokumentów można już podpisać umowę o poufności. Można wtedy mieć gwarancję, że dokumenty znajdują się w odpowiednich rękach i są bezpieczne – tylko niezbędne osoby mają do nich dostęp. Takie standardy wchodzą w zakres zachowania tajemnicy firmowej.

Profesjonalne firmy tłumaczeniowe zapewniają poufność powierzonych dokumentów. Zlecenia wykonują u nas tłumacze przysięgli, a zatem muszą oni dochować tajemnicy zawodowej.

Umowa poufności

Po co umowa o poufności?

Kiedy zleca się przekład firmowych dokumentów, chce się mieć pewność, że ich treść będzie chroniona, a gwarantuje to właśnie umowa o poufności. Można dzięki niej chronić własność intelektualną, informacje techniczne i handlowe.

Jeśli poufne informacje zostaną ujawnione, wówczas istnieje zagrożenie utraty prawa patentowego.

Organizacje też wymagają takiej umowy, aby chronić np. poufność znanych osób. Często w dokumentach znajdują się jakieś zeznania sądowe.

Tłumacz ma obowiązek przestrzegać polityki prywatności wobec klientów. Dzięki temu można sobie zapewnić długofalową współpracę.

Tłumacze z naszej firmy wykonują zasady poufności tajemnicy handlowej, przekłady przez nich wykonane są najwyższej jakości i dochowują oni wszystkich tajemnic.

Przed wybraniem tłumacza dobrze jest upewnić się, czy firma dochowuje zasad poufności. Niech kryterium nie będzie jedynie koszt wykonania tłumaczenia.